No4585模特利世教师角色扮演白衬衣配黑短裙秀黑丝裤袜极致魅惑写真82P利世秀人网

No4585模特利世教师角色扮演白衬衣配黑短裙秀黑丝裤袜极致魅惑写真82P利世秀人网

 《本经》主周痹风湿,肢节中痛,洗洗酸消,取辛以通痹而祛散之,重以去怯而镇固之,则阴邪退听,而肢节安和,耳目精明,大热烦满自除矣。与百脉根相类,百脉根出巴西,他处罕得。

《本经》主劳伤补中者,是火衰不能生土,非中气之本虚也。重则齿落名曰腐根。

 《本经》主五劳七伤,补中,除茎中寒热痛,养五脏,强阴益精气,多子,妇人症瘕。 但阳衰阴盛人服之,每致泄泻痞满。

又能总解诸郁,佐以香附快气之药,下气最速,一升一降则郁散而气平也。 《肘后方》治身面浮肿,甘遂末二钱,以雄猪肾一枚分七片入末拌匀,湿纸裹煨令熟,每日服一片,至四五服,当腹鸣小便利是其效也。

发明河沙得水土之气,故夏月发子,通石淋,主绞肠沙痛,用沙炒热,冷水澄清服效。《千金》治蛊毒方用之。

亦取其辛散升发之力。九月开花,朱色,与叶不相见,故又名无义草发明山慈菇攻坚解毒,治痈肿疮,瘰结核等证。

Leave a Reply